Reading in Amsterdam bij Moonhealing: aurareading, boomreading en chakrareading

Een reading geeft weer hoe jouw energie zich op dit moment laat zien. Het lijkt op een psychic reading, maar dan zonder toekomstvoorspellingen en abstracter en meer thematisch. Je hoeft zelf niets te doen tijdens een reading, behalve af en toe desgevraagd je naam zeggen, omdat dit de manier is waarop ingetuned wordt op jouw energielichaam. De reader maakt energetisch contact met jouw innerlijk wezen en vertelt wat er aan informatie wordt waargenomen. De dingen die genoemd worden zijn vaak voor jouzelf al bekende thema’s, maar de informatie kan net andere inzichten opleveren en vaak ook een gevoel van bevestiging en (h)erkenning.

Tijdens de reading komen in het algemeen 3 onderdelen aan bod. Het eerste onderdeel is een boomvisualisatie.De boom staat metafoor voor jouzelf, voor hoe jij op dit moment in het leven staat. De onderdelen van de boom hebben verschillende betekenis. De wortels staan bijvoorbeeld symbool voor je voedingsbodem en laten zien hoe stevig je op aarde staat en de takken staan voor je talenten en wat je al hebt bereikt. Uit de boomreading komt ook het thema voor de reading naar voren.

Het tweede onderdeel van de energiereading gaat over de chakra’s. Dit zijn de 7 voornaamste energiecentra in het lichaam, zoals bekend uit de traditionele yogaleer. Elk chakra heeft zijn eigen thema’s. Zo gaat het keelchakra over communicatie, het voorhoofdchakra over intuïtie en helder waarnemen en het stuitchakra over veiligheid. In de reading wordt gekeken welke chakra’s raakvlak hebben met het thema van de reading en hoe zich dat laat zien.

Het laatste deel van de reading is het readen van de aura’s. Dit zijn de energielagen om je lichaam heen. Er worden 3 aura’s geread. Het fysieke aura gaat over hoe je je lichaam ervaart en gebruikt. De emotionele aura gaat over de gevoelswereld en de mentale aura gaat over de gedachtewereld en opvattingen. In dit onderdeel wordt gekeken hoe het thema van de reading zich laat zien in de auralagen.

Aspecten die verder aan bod kunnen komen zijn o.a. voorouderenergie,vorige levens, innerlijk kind, schaduwkanten, contracten en overlevingsstrategieën. 

De reading duurt 60 tot 90 minuten en wordt opgenomen en naar je toegestuurd per e-mail, zodat je het later op je gemak nog eens terug kan luisteren.